História

Najstaršia písomná správa o jihlavskom sladovníctve je zmienka v mestskej knihe z prvej polovice 14. storočia. Po vzore iných remesiel vzniká z voľného združenia sladovníkov a pivovarníkov sladovnícky cech. Prvá skutočná sladovnícka štatuta, ktorá už nemá charakter cechových artiklov, bola potvrdená mestskou radou Jihlavy v októbri 1579.

Vďaka jeho kvalite sa jihlavskému pive otvorilo množstvo vzdialených trhov. Prostredníctvom dodávok jihlavského piva na viedenský dvor, Ladislavovi Pohrobkovi, cisárovi Fridrichovi III., arcivojvodovi Karolovi Štýrskému a ďalším čelným predstaviteľom svojej doby sa jihlavské pivo rozšírilo do mnohých cudzích krajín. Začiatkom 17. storočia sa behom jediného zimného obdobia uvarilo v Jihlave na vývoz deväťsto várok piva. Cieľovou stanicou vyváženého piva bolo hlavne Rakúsko, v tuzemsku sa potom jihlavské pivo tešilo mimoriadnej obľube predovšetkým v Brne.

Roku 1735 si cech vymohol u cisára Karola VI. výsadu stáčať pivo nielen v meste, ale aj v katastri mestských poddanských dedín. Na začiatku roka 1859 sa jihlavský sladový cech uzniesol na zrušení posledných štyroch zo svojich malých pivovarov aj po domoch roztrúsených sladovniček a rozhodol sa postaviť spoločný moderný pivovar. Nový jihlavský pivovar bol slávnostne otvorený 4. apríla 1861. Pivovar sám však ako rok svojho vzniku označuje rok 1860, kedy začal fungovať ako významný hospodársky subjekt.

 

Copyright © 2011 Svet českého piva.
Úvod  |  O nás  |  Naše pivá  |  Pivná kultúra  |  Média  |  Naše pivovary  |  Kontakty